Фестивал на езиците и изкуствата на Азия @ One More Kino, юни 2018

В първия уикенд на юли, в рамките на “Изток в парка“ ще имате възможност да се докоснете до историята и философията на изкуството да се подреждат цветя - икебана.

“Икебана“ произлиза от “ике“ - живот и “хана“ – цвете и най-често се превежда като “да се даде нов живот на цветята“. А този нов живот е животът на цветята в композиция.

Школа по икебана “СОГА“ е създадена от Рима Мирска през 1995 г. и вече 19 години популяризира това чудесно изкуство в страната ни чрез осъществяване на обучения, демонстрации, пленери, изложби и издателска дейност. За нас от “СОГА“ икебана е начин да изразим в символи своите мисли, идеи и чувства, като влагаме искреното си желание композициите ни да носят наслада и вдъхновение.

На павилиона ни тази година ще имате възможност да се докоснете до историята и философията на икебана, представена от членовете на Сдружение “СОГА“, да се полюбувате на цветните и ароматни композиции, които ще изработим на демонстрациите, както и да направите своите първи стъпки в изработването на такива.

Добре дошли сте да споделим опит и идеи, да поговорим за икебана на “Изток в парка” на 5-ти и 6-ти юли 2014 г., от 17:00 до 21:00 ч., пред Лятна сцена в Борисовата градина. Междувременно можете да ни откриете във facebook на www.facebook.com/ikebanabg. За допълнителна информация можете да се свържете и с председателя на сдружение “СОГА“ на и-мейл marry_kem@abv.bg или на тел. + 359 888 795 225.